Website onderhoud en veiligheid

Er is de laatste tijd veel te doen omtrent websitebeveiliging. Ook de WordPress software is hier helaas niet immuun voor. Geautomatiseerde aanvallen zijn aan de orde van de dag en helaas vaak succesvol. Hackers verkrijgen toegang tot de site of server en hebben vanaf dat moment vrij spel. Zo kunnen er ongemerkt virussen worden verspreid, kan uw website ineens onderdeel zijn van
een botnet of in het ergste geval is uw complete website ineens vervangen door dubieuze inhoud.
Dat de dreiging reëel is blijkt wel uit het feit dat webhosts zelf maatregelen gaan nemen door bijvoorbeeld extra login schermen te plaatsen. De maatregelen van webhosts zijn echter puur in eigen belang en zullen gerichte hack pogingen niet stoppen. Hackers zijn overigens niet het enige risico waar we rekening mee moeten houden; Webhosts kunnen failliet gaan, servers en hun schijven kunnen kapot gaan en natuurlijk zijn ook fouten door u of uw collega’s snel gemaakt.

U heeft veel tijd gestoken in uw website en het is een belangrijk onderdeel van uw communicatie naar uw (potentiële)klant, continuïteit hiervan is dus erg belangrijk. Uw website moet toegankelijk blijven, uw teksten en afbeeldingen bewaard.

De veiligheid van elke website valt en staat bij goed beheer. Alhoewel een website nooit 100% ‘hack-proof’ zal zijn kunnen we wel preventieve en actieve maatregelen nemen om de risico’s zo klein
mogelijk te houden. Dat houdt in dat de website up to date moet zijn en blijven, bekende veiligheidsissues direct aangepakt moeten worden en er een goede backup gemaakt moeten worden.

Omdat ik merk dat veel mensen hier moeite mee, geen tijd voor of simpelweg geen zin in hebben (de website is immers al werk genoeg!) bied ik een onderhoudspakket aan voor uw website.

Wat houdt dit onderhoudspakket precies in?
– Ik houd de WordPress installatie up to date.
– Ik houd de gebruikte plugins up to date en zorg dat ze na update (weer) werken.
– Ik houd de gebruikte theme up to date en zorg dat deze na update (weer) werkt.
– Ik controleer de website actief op zwakke plekken en voer zo nodig preventieve stappen uit als er iets mis dreigt te gaan.
– Ik voer nieuwe ontwikkelingen door om de veiligheid van uw website te bevorderen.
– Ik monitor de website, mocht hij onbereikbaar zijn, los ik dat op met uw webhost.
– Ik zorg voor overige communicatie met uw webhost indien gewenst.
– Ik zorg voor goede een goede dagelijkse backup van alle gegevens.
– Ik zet een backup terug mocht uzelf onverhoopt iets hebben verwijderd of onherstelbaar heeft veranderd.
– Ik zorg voor het volledig herstel van uw website mocht het tóch onverhoopt mis gaan, om wat voor reden ook.

Met andere woorden, een complete oplossing voor alle mogelijke technische problematiek.

Het onderhoudspakket zoals hierboven beschreven bied ik aan voor slechts € 250.- per jaar.